Kwaliteit

Met een kwaliteitsmanagementsysteem wordt kwaliteit op structurele wijze onderdeel van je organisatie. Het systeem richt zich op het beheersen en optimaliseren van bedrijfsprocessen met als doel fouten en verspilling zichtbaar te maken. Daarnaast biedt het een stevig fundament voor continue verbetering.

Mogelijke uitdagingen

 • Producten/diensten voldoen niet consequent aan alle eisen of aan wet- en regelgeving
 • Er is te weinig aandacht voor het verbeteren van kwaliteit
 • Er is te weinig aandacht voor het verbeteren van processen
 • Er is te weinig aandacht voor de klant
 • Processen verlopen niet gestructureerd
 • Kwaliteit is niet aantoonbaar

Wat biedt een goed kwaliteitsmanagementsysteem?

 • Het helpt bij het voldoen aan eisen van de klant en wet- en regelgeving
 • Het helpt je in te spelen op risico’s en kansen
 • Het helpt je bij continue procesverbetering
 • Het draagt bij aan het verhogen van de klanttevredenheid
 • Kwaliteit is aantoonbaar d.m.v. certificering

Wat kan De Organisatieontwikkelaar voor je doen?

 • Implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (bv. ISO 9001:2015)