Personeelsbeleid

Personeel is het hart van een organisatie. Wanneer een organisatie groeit, ontstaat vaak de behoefte om beleid meer te structureren. Hoewel het beleid het fundament is van waaruit je gaat werken, schiet het er in de praktijk vaak bij in. Echter, het levert je op termijn winst op; voor je medewerkers en het bereiken van je organisatiedoelstellingen.

Mogelijke uitdagingen

 • Ontevreden, ongemotiveerd of niet betrokken medewerkers
 • Behoefte aan nieuwe vaardigheden
 • Medewerkers behouden
 • Professionaliseren
 • Duidelijkheid en uniformiteit

Waarom is goed personeelsbeleid belangrijk?

 • Het leidt tot tevreden, gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Het maakt je bedrijf aantrekkelijk voor nieuw talent en ervaren professionals
 • Het kan een flinke bijdrage leveren aan de beoogde groei van je bedrijf
 • Het voorkomt boetes
 • Het geeft rust en overzicht

Wat kan De Organisatieontwikkelaar voor je doen?

 • Ontwikkelen van personeelsbeleid
 • Opzetten van een efficiënt beoordelings- en/of beloningssysteem
 • Opzetten van een persoonlijk ontwikkelings- en/of opleidingstraject
 • Aanpassen van personeelsbeleid aan nieuwe wetgeving
 • Uitvoeren van medewerkers tevredenheidsonderzoek
 • Coaching