Structuur en duidelijkheid door goed personeelsbeleid

Probleem: Bedrijf Y heeft jarenlang bestaan uit ca. 30 medewerkers met een vaste kern van 15 medewerkers. Medewerkers kennen elkaar door en door. Zij stemmen taken gemakkelijk onderling op elkaar af en het management houdt ‘direct toezicht’; ze weten goed wat er allemaal speelt en zijn op de hoogte van elk detail. Nieuwe medewerkers nemen de normen en waarden van het bedrijf makkelijk en snel over en ervaren medewerkers bekommeren zich om nieuwe medewerkers en werken hen op een informele wijze in. Als het bedrijf groter wordt en het aantal medewerkers groeit, kennen medewerkers elkaar niet allemaal even goed meer, het afstemmen van taken wordt moeilijker en het management kan niet meer op de hoogte zijn van alle details. Ook wordt het moeilijker om iedereen alle normen en waarden bij te brengen en nieuwe medewerkers worden steeds minder goed ingewerkt. Het management ervaart steeds meer problemen.

Oplossing: Het aansluiten van de organisatiestructuur en het personeelsbeleid op de strategische richting van de organisatie bieden een oplossing. Taken en verantwoordelijkheden worden herzien en vastgelegd in functieprofielen. Er wordt een onboarding traject opgezet voor nieuwe medewerkers en wordt een opleidings- en trainingsprogramma opgezet voor bestaande medewerkers. Ook wordt het beoordelingssysteem van Bedrijf Y onder de loep genomen zodat deze aansluit op de strategische richting van de organisatie.

Resultaat: Bij het herzien van de structuur zijn aan sommige medewerkers meer verantwoordelijkheden toegewezen. Dat betekent dat het management zich niet meer hoeft bezig te houden met alle details. Omdat taken en verantwoordelijkheden vastliggen in functieprofielen ervaren de medewerkers geen onduidelijkheid meer over hun verantwoordelijkheden en taken. Het onboarding traject maakt het mogelijk om nieuwe medewerkers gestructureerd in te werken en normen en waarden bij te brengen. Met het opleidings- en trainingsprogramma wordt er structureel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de medewerkers. Een nieuw beoordelingsprogramma geeft medewerkers inzicht in het eigen functioneren en geeft duidelijke richtlijnen m.b.t. het verbeteren van competenties en het vaststellen van de beloning. Dit nieuwe beleid geeft het management de mogelijkheid om zich te richten op het verder ontwikkelen van de organisatie waarbij ze zich alleen nog maar hoeven bezig te houden met hoofdlijnen.