Richting, motivatie en controle met de Balanced Scorecard

Probleem: Bedrijf X is een jong bedrijf in de vrije tijdssector. Het team van Bedrijf X bestaat uit 10 medewerkers. Recentelijk is er een wijziging geweest in het management. De vorige manager had een passieve manier van leidinggeven, handelde voornamelijk ad hoc en impulsief. Er was weinig controle en medewerkers wisten niet precies wat er van hen werd verwacht waardoor zij allemaal verschillende werkwijzen hanteerden. De nieuwe manager staat voor een uitdaging. Hoe krijgt hij het voor elkaar om deze medewerkers de juiste dingen te laten doen?

Oplossing: De Balanced Scorecard is een handige tool voor het behalen van lange termijndoelen binnen organisaties. De missie, visie en strategie van de organisatie zijn het uitgangspunt. Deze moeten leiden tot een samenhangende reeks van doelstellingen, maatstaven, streefcijfers en acties op 4 verschillende, maar onderling verbonden, perspectieven: financieel, klant, intern, en leer- en groeiperspectief.

Resultaat: Samen met de medewerkers van Bedrijf X is er nagedacht over de doelstellingen en streefcijfers. De Balanced Scorecard geeft de medewerkers richting en motivatie voor hun dagelijkse acties en bezigheden. Een periodieke rapportage geeft inzicht in hun prestaties. Tijdens de teammeetings denken zij actief mee over acties om de prestaties te verbeteren. Voor de manager biedt het instrument een mogelijkheid om te beoordelen of de juiste dingen worden gedaan en geeft de rapportage concrete aanwijzingen om bij te kunnen sturen. De Balanced Scorecard is hierbij een zeer effectieve tool om ervoor te zorgen dat de medewerkers de juiste dingen doen!