Effectief samenwerken

Probleem: In Organisatie B is er recent een projectteam opgestart om een verhuizing die volgend jaar in het verschiet ligt, van A tot Z te verzorgen. Het projectteam bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn op verschillende afdelingen van het bedrijf. Hoewel ze elkaar wel herkennen van de koffieautomaat, kennen ze elkaar verder niet en hebben ze geen idee van elkaars kwaliteiten. Iedereen is enthousiast geselecteerd te zijn voor het projectteam en tijdens de eerste bijeenkomst van het projectteam worden de taken snel, praktisch verdeeld, om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Na enkele weken blijkt dat de samenwerking erg stroef verloopt en lijkt het enthousiasme bij diverse teamleden flink te zijn afgenomen.

Oplossing: Verschillende persoonskenmerken bepalen het succes en de effectiviteit van je team. Het teamrollenmodel van Belbin is een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. Het model onderscheidt negen teamrollen: Specialist, Bedrijfsman, Brononderzoeker, Plant, Monitor, Vormer, Voorzitter, Zorgdrager en de Groepswerker. Elke team rol heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van een vragenlijst is er een profiel van elke projectmedewerker opgesteld. De uitkomst stelt teamleden in staat hun eigen optimale rol in het team te bepalen.

Resultaat: Na de inzichten van het teamrollenmodel van Belbin te hebben besproken, hebben de teamleden de taken opnieuw verdeeld. Zo heeft de medewerker die voorheen de taak had om verschillende leveranciers te onderhandelen over nieuwe apparatuur, maar die volgens het model Specialist is (weet veel van weinig, deskundig op bepaald gebied, stille eenling), de taak gekregen om de apparatuur via internet uit te zoeken a.d.h.v. verschillende specificaties. Het teamlid dat volgens het model Brononderzoeker is (vrolijk, enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend, extraverte netwerker), krijgt nu de taak om bij alle afdelingen te inventariseren hoeveel werkplekken er dienen te komen in plaats van het uitzoeken van apparatuur via internet. Teams werken beter samen en presteren beter als ze gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Je kunt er echt optimaal van profiteren als de taakverdeling erop wordt aangepast.