Projectmanagement

In veel organisaties blijven belangrijke projecten vaak te lang liggen omdat er nu eenmaal continu urgente (maar niet altijd belangrijke) werkzaamheden worden opgepakt. De Organisatieontwikkelaar neemt deze projecten graag uit handen, bijvoorbeeld omdat je niet over de tijd of kennis beschikt om het project zelf op te pakken.

Het betreft hier voornamelijk projecten die moeten leiden tot organisatieontwikkeling of procesverbetering. Zeker als je aan de slag gaat met de optimalisatie van processen gebeurt het nogal eens dat deze projecten geïdentificeerd worden. Ook kun je hierbij denken aan het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) of een nieuw plannings-/tijdregistratiesysteem.

Zie hieronder voorbeelden van eerder uitgevoerde projecten door De Organisatieontwikkelaar.

ISO 9001: klanttevredenheid en continue verbetering

ISO 9001: de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Projectresultaat: Er is een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 normen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Projectkenmerken:

 • Ca. 20-25 medewerkers
 • 2 locaties
 • Strategiebepaling
 • Contextanalyse
 • Risicoanalyse
 • Opzetten kwaliteitsbeleid en -doelstellingen
 • Processen in kaart brengen
 • Verandering werkwijze
 • Implementatie Plan-Do-Check-Act cyclus
 • Interne audit

Tijdregistratiesysteem

Plannings- en tijdregistratiesysteem: planning van werk en tijdregistratie t.b.v. nacalculatie werk en personeelsadministratie.

Projectresultaat: het tijdsregistratiesysteem is ingericht, gekoppeld met andere systemen (ERP) en medewerkers zijn getraind om hiermee goed om te kunnen gaan.

Projectkenmerken:

 • Ca. 400 medewerkers
 • 4 locaties (Nederland + België)
 • Inkloksysteem via app of pas
 • Uren boeken op juiste project
 • Ontwerp en afstemming met software ontwikkelaars
 • Koppeling met ERP pakket
 • Systeem bevat cao regels + wet- en regelgeving
 • Training en begeleiding ca. 12 teamleiders
De Organisatieontwikkelaar

De Organisatieontwikkelaar helpt ondernemers bij het ontwikkelen van hun bedrijf door processen te verbeteren, structuur aan te brengen, medewerkers in hun kracht te zetten of bij het realiseren van projecten waar ondernemers zelf geen tijd of kennis voor in huis hebben.

Koffie drinken? Neem contact op!

De Organisatieontwikkelaar

Beverstraat 34, 3513 AR Utrecht

E puck@deorganisatieontwikkelaar.com

T +3 16 10 77 68 24

Kvk-nummer 72911840

Btw-nummer NL002278440B10