Green Key

Green Key: een internationaal milieukeurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche.

Projectresultaat: De organisatie voldoet aan de milieueisen van de Green Key en de certificering is behaald.

Projectkenmerken:

  • Green Team
  • Ca. 50 medewerkers
  • Afstemming verschillende stakeholders (in- en extern)