ISO 9001

ISO 9001: de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Projectresultaat: Er is een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015 normen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Projectkenmerken:

 • Ca. 20-25 medewerkers
 • 2 locaties
 • Strategiebepaling
 • Contextanalyse
 • Risicoanalyse
 • Opzetten kwaliteitsbeleid en -doelstellingen
 • Processen in kaart brengen
 • Verandering werkwijze
 • Implementatie Plan-Do-Check-Act cyclus
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling